Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани

Изграждане на канализация, водопровод и ПСОВ на кв.кв.Ветрен, Банево и Мин.бани гр.Бургас. Обща стойност на проекта 24 млна лв. Главен изпълнител е "Балканстрой" АД. "Северни води" работи като подизпълнител.

Галерия

Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани