Изпълнени обекти

Във визитната картичка на дружеството има повече обекта в цялата страна със стотици километри изградена техническа инфраструктура и много други хидротехнически съоръжения.