Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани

Изграждане на канализация, водопровод и ПСОВ на кв.Ветрен, Банево и Минерални бани гр.Бургас. Обща стойност на проекта 24 млна лв. Главен изпълнител е "Балканстрой" АД. "Северни води" ООД работи като подизпълнител.

Галерия

Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани
Воден цикъл Ветрен - Банево - Мин.бани