Обект „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол” е изпълнен за срок от 2 години от Консорциум "АТС ВиК" и е за бюджет от 34 млна лв.Водещ партньор е "АТ Инженеринг"АД. Дяловото участие на "Северни води" е 25%. 


Галерия

Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол
Воден цикъл Ямбол