Технически средства и строителни машини

Дружеството разполага с необходимата техника за реализиране на цялостния строителен процес. 
Собствената техника на дружеството е нова и високопроизводителна, което позволява абсолютна автономност и независимост при изпълнение на строителните обекти, а именно:

Земекопни машини / багери, челни товорачи/: тежки верижни и колесни багери, багери-челни товарачи, хидравлични чукове, самосвали с тристранно изсипване, други транспортни средства: товаро-пътнически микробуси, оперативни леки автомобили, лекотоварни автомобили, oборудване за безизкопно полагане на тръби, иглофилтърна инсталация, заваръчни машини за челно заваряване на тръби, заваръчна машина за електродифузно заваряване на тръби, заваръчни агрегати, компресори и ел.генератори, вибратори, трамбовки и фугорези, перфоратори и къртачи, дренажни помпи, каналокопатели, пясъкоструен апарат за бластиране.
 
Фирмената политика на “Северни води” ООД е насочена към въвеждането на новите технологии в строителството, използването на съвременни строителни материали и системи и високопроизводителна механизация, специализация на служителите и безопасността на строителния процес.
Дейността на фирмата е обезпечена на практика с всички необходими материали, осигурени от складови наличности и регламентирани бизнес-договори с основни доставчици.

Галерия

Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
Ресурси
ръттръртътръ
Ресурси
Ресурси