Корпоративни ценностиНашата мисия е да работим и строим така, че проектите ни да бъдат неразделна част от изграждането на обществения престиж на клиентите ни.
Ние се стремим да поддържаме висок стандарт, да разширяваме позициите си на строителните пазари, като следваме три принципа:


Доверието на клиента

Отдаваме целия си професионализъм, за да отговорим на очакванията на нашите инвеститори и клиенти. Партньорските ни отношения с тях се основават на доверие, откритост и лоялност.
Доверието,  което изграждаме в отношението си към нашите клиенти и партньори е основа за дълготрайно и ползотворно сътрудничество. То има и своето положително въздействие и в работата на екипа ни от специа;листи и е ефективен инструмент в управлението.


Високите стандарти

Стандартите за работа в СЕВЕРНИ ВОДИ ООД са високо качество, стриктност и гъвкаво планиране на ресурсите всеки ден и за всеки проект. Ние поддържаме този принцип, като инвестираме в професионалното развитие на нашите служители и в новите строителни технологии.


Социалната отговорност

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД възприема служителите си като своя най-голям капитал. Ние се стремим всеки член на нашия екип да изпитва удовлетворение от труда си, защото само така човек влага душа и сърце в работата си. Прилагаме добрите практики за осигуряване на безопасна работна среда и опазване на околната среда. Съпричастни сме към обществените каузи, които защитават природата, подкрепят културата и развиват спорта.