За фирмата

Дружеството  “Северни води” ООД е основано през 2001г. в град Бургас.

При създаването му  учредителите и мениджърският екип са обединени около идеята за  създаване на нов тип компания, която да съдейства за решаването на проблеми с водоснабдяването, канализацията и управлението на ВиК активи чрез прилагането на нови подходи. След 2-годишен опит като дружество оператор на ВиК мрежите на населени места, изпълняващ по силата на лицензионния си договор и строително-инвестиционна дейност, фирмата бе принудена поради смяна на държавната политика във ВиК сектора да запази само инвестиционно-строителния профил от дейността си. 
 
Съзнанието, че призванието на строителите е да създават материална култура за поколенията, като и да следват духа на времето, в което живеят чрез съчетаване на модерна визия за развитие и прилагане на мениджърски подход с прилагане на най-новите строителни технологии и материали е водещ фактор в управлението на компанията "Северни води".

За годините на своята работа фирмата успява да си създаде име на коректен партньор с гъвкава политика, на гарант за качествено и своевременно изпълнение на своите проекти.

Главна цел на фирмата е постигането на високо ниво на компетентност и отговорност, високо качество на работата, предлагане на добри и конкурентни продукти и услуги на строителния пазар.
 
За нас най-важни са дълготрайните отношения с инвеститора, базирани на честност и професионализъм, които са гаранция за успех и стабилно (устойчиво) развитие. Ние сме мотивирани и се действаме динамично, съобразно бързо променящия се пазар, неговите нарастващи нужди и променливи тенденции.