Изпълнени обекти

Във визитната картичка на дружеството има обекти в цялата страна със стотици километри изградена техническа инфраструктура и много други хидротехнически съоръжения.